תאונות דרכים

תאונות דרכים

 

המדריך לנפגע בתאונת דרכים

מדריך זה נועד לפרט את הזכויות העומדות בפני הנפגע בתאונת הדרכים ואת הפעולות אשר על הנפגע לבצע בשביל לקבל את הפיצוי המלא מחברת הביטוח וכדי שהטיפול של עורך הדין מול חברת הביטוח יהיה יעיל ומהיר.

המידע המובא כאן הינו בסיסי ומדובר במדריך כללי המהווה כלי עזר ראשוני לנפגע, מעין מורה נבוכים, אין לייחס את האמור בו למקרה ספציפי של נפגע, ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

האמור במדריך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין.

מומלץ כי כאשר הינך מעורב בתאונת דרכים תפנה בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת יעוץ ראשוני.

משרדנו ישמח להעניק יעוץ ראשוני ללא עלות.

 

הזכאים לפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – התשל"ה, 1975.

אדם שנפגע בתאונת דרכים כאשר נסע ברכב או נהג בו, הולך רגל, אדם אשר ביצע טיפול דרך ברכב, או אדם שנפגע ממטען או מהינתקות חלק מרכב, התפוצצות של רכיב ברכב וכיו"ב. אלו הם חלק מהמקרים אשר יוכרו כתאונת דרכים, מה שעשוי לזכות את הנפגע בקבלת פיצוי על נזקי הגוף שנגרמו כתוצאה מתאונה.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים – התשל"ה, 1975  (להלן: "חוק הפיצויים") מבוסס על עקרון האחריות המוחלטת, כלומר: די בכך שאדם נפגע בתאונת דרכים ונגרם לאדם (נפגע) נזק גוף על מנת שתקום זכותו לפיצוי על פי חוק זה.

במילים אחרות, גם אם אדם אשם בתאונה אין הדבר שולל ממנו את הזכות לקבל פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה.

כאשר אין ביטוח חובה המכסה את השימוש ברכב, כדוגמת תאונת "פגע וברח" בה זהות הרכב והנהג אינם ידועים, ובמקרה שנהג הרכב הפוגע נהג ללא רישיון – הנפגע יהיה זכאי להגיש תביעת פיצויים כנגד "קרנית" – שהינו גוף סטטוטורי שהוקם מכח חוק הפיצויים במיוחד למקרים בהם לנפגע אין גוף אליו יוכל לפנות ולתבוע את הפיצוי המגיע לו.

במידה ותאונת הדרכים הינה תאונת שארעה בזמן העבודה או בדרך לעבודה או מעבודה לבית יש לפנות בנוסף גם אל המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל  חלק מהפיצוי עבור תאונת הדרכים מהמוסד לביטוח לאומי.

ראוי לזכור כי זכאותו של אדם לקבל פיצוי מכוח חוק הפיצויים, באה בנוסף לזכאותו של הנפגע לתגמולי ביטוח מביטוחים פרטיים כגון: ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, ביטוחים סיעודיים וכיו"ב.

 במילים אחרות אין מנכים את הפיצוי אשר הגיע מפוליסת ביטוח המנהלים מהפיצוי עבור נזק הגוף בתאונת דרכים. 

 

הטיפול הרפואי הראשוני

טיפול ראשוני לאחר תאונה הוא חשוב מאוד ואין לוותר עליו.

הנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל טיפול רפואי ראשוני על ידי מגן דוד אדום בזירת התאונה. לעיתים מחליט הצוות הרפואי על פינוי הנפגע מזירת האירוע לבית חולים סמוך באמצעות אמבולנס. 

אין לסרב להתפנות באמצעות אמבולנס כאשר הצוות הרפואי מחליט לפנות את הנפגע שכן אין להתערב בשיקולים הרפואיים של הצוות הרפואי ויש לזכור כי הטיפול הראשוני בזירה והפינוי באמבולנס ישולמו על ידי חברת הביטוח.

הטיפול הראשוני הינו חיוני מאוד לנפגע, וזאת כדי שניתן יהיה לאבחן חבלות, פגיעות, שברים, גם אם הן לא נראות לעין וכדי לשלול, בסמוך ככל הניתן לאירוע, פגיעות גוף רציניות ולתת להם את הטיפול המהיר וזאת כדי למנוע התדרדרות נוספת במצב הרפואי.  

כאשר מגיעים למוסד הרפואי המטפל יש לציין כי מדובר בתאונת דרכים וכאשר מדובר בתאונת דרכים במסגרת העבודה יש לציין אף זאת. יש להעלות בפני המוסד הרפואי וצוות הרופאים את כל הכאבים, הסבל, התחושות, והמגבלות שמהן סובל הנפגע (גם אם נראים לכאורה חולפים או זניחים), חשוב מאוד להיות יסודי ולא להניח שהצוות רואה את הסבל בו מצוי הנפגע.

 יש לוודא שכל הפרטים שנמסרים מפיו של הנפגע נרשמו בדו"ח הרפואי, וכי בשחרור מהמוסד הרפואי מקבל הנפגע העתק של הדו"ח הרפואי.

 

טיפול רפואי בקופת חולים 

לאחר השחרור מבית החולים יש לפנות ולעדכן את רופא המשפחה ואת הרופאים המקצועיים בקופת החולים בה הנפגע חבר, על קרות התאונה, וכן על הבדיקות, הטיפולים וההמלצות שניתנו לנפגע בבית החולים. 

במידה ומדובר בתאונת דרכים במסגרת העבודה יש לזכור ולציין זאת בפני הרופא ולבקש ממנו אישור מחלה המתאים לתאונות עבודה (האישור נקרא תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה).

יש לציין בפני רופא המשפחה והרופאים המקצועיים את כל הכאבים והמגבלות מהם עדיין סובל הנפגע ובמידה והמגבלות לא חולפות לאחר מספר ימים, על הנפגע לבקש הפניות מתאימות לרופאים מומחים במסגרת המשך הטיפול הרפואי.

יש לוודא שהרופאים רושמים בתיק הרפואי את כל התלונות שנאמרות על ידי הנפגע, והטיפולים שניתנים על ידי הצוות הרפואי והמומחים הרפואיים.  

איסוף מסמכים רפואיים 

חשוב לאסוף ולשמור את כל המסמכים הרפואיים בגין הטיפולים שעבר הנפגע החל מהמסמך הראשון בחדר המיון ועד למסמכים שנכתבים על ידי רופאי קופת החולים, יש לזכור כי בהתאם לחוק זכויות החולה, זכאי הנפגע לקבל עותק מכל מסמך רפואי שמתעד את הטיפול בו לפיכך יש לבקש עותקים מהמסמכים בסמוך למועד כתיבתם. 

כאשר אתם נדרשים להציג מסמכים רפואיים מטיפולים קודמים יש לדאוג לצלם את המסמכים ולא להשאיר מסמכים מקוריים אצל הגורם המטפל. 

על בסיס כל המסמכים והאישורים הרפואיים שנאספו במהלך הטיפולים השונים (מסמכי אשפוז, בדיקות הדמיה בדיקות שמיעה, ENG, וכיו"ב)ייפסק גובה הפיצוי הכספי. 

יש לזכור כי במהלך תביעות על בסיס חוק הפיצויים אין לנפגע זכות להגיש לחברת הביטוח חוות דעת רפואיות באשר למצבו ובמקרים כגון אלו בית המשפט ממנה מומחים רפואיים מטעמו בהסתמך על החומר הרפואי שנאסף על ידי הנפגע ועל כן ישנה חשיבות גדולה לאיסוף יסודי של מלוא המסמכים הרפואיים.

 

איסוף קבלות על הוצאות 

במהלך הטיפול שעובר הנפגע הוא נדרש להוצאות כספיות מוגברות כתוצאה מהתאונה, הוצאות אלו כגון עזרה בבית, עזרים רפואיים, נסיעות, תרופות וכיו"ב הינן ברות פיצוי אך ורק עם יוכל הנפגע להציג קבלה בגין ההוצאה ועל כן ישנה חשיבות גבוהה לשמירה על הקבלות שהוצאו במהלך השיקום.

 

אישור משטרה

יש לגשת למשטרת ישראל, לדווח על התאונה ולקבל אישור המפרט את הפרטים של כלל המעורבים בתאונה, לרבות מקום ומועד התאונה, פרטי הרכבים, פוליסות ביטוח, פרטי הנהגים ופרטי הנפגעים. הצגת אישור זה בבית החולים מזכה בטיפול הראשוני ללא תשלום. בנוסף, יש להעביר אישור זה לחברת הביטוח. 

כאשר הנפגע ניגש לתחנת המשטרה עליו להביא עמו את מלוא החומר הרפואי, רישיון נהיגה, תעודת ביטוח חובה ופרטים של כלי הרכב אשר היו מעורבים בתאונה.

 

חוקרים מטעם חברת הביטוח

במהלך הטיפול המשפטי סביר שתזכו לביקור של נציגי חברת הביטוח. מומלץ לא לדבר עם חוקרי חברת הביטוח.

ברוב המקרים, החוקרים יציגו את עצמם בפני הנפגע כאילו הם רוצים לעזור לנפגע לקבל את הפיצוי, אך ההיפך הוא הנכון: מטרתם האמיתית היא שהפיצוי שיקבל הנפגע יהיה נמוך ככל האפשר. 

החוקרים מקליטים ומצלמים את הנפגע ללא ידיעתו, ואח"כ משתמשים בדבריו בבית המשפט אם הדברים יכולים לסייע לחברת הביטוח להקטין את סכום הפיצוי. 

 

תאונות דרכים שהן תאונות עבודה

 אדם שנפגע עקב תאונת דרכים תוך כדי עבודתו, או בדרך למקום עבודתו או בדרך חזרה ממקום עבודת לביתו,  יוכר כנפגע תאונת עבודה. הנפגע זכאי לכל ההטבות הניתנות לנפגעי תאונות עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.

נפגע חייב להגיש תביעתו לקבלת פיצויים גם על בסיס חוק הפיצויים ( כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב ממנו נפגע )  שני הגורמים המפצים משלמים את הפיצוי לסך הכל למאה אחוז מהפיצויים המגיעים (כלומר לא ניתן לקבל כפל פיצוי גם שמדובר בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה).  

הדיווח לביטוח הלאומי חשוב היות והנפגע מקבל הכרה בתאונה וההכרה תלווה אותו לכל חייו. 

נפגע יכול (בתנאים מסויימים) לפנות בעתיד לועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, לשם קביעת נכות רפואית עקב התאונה ו/או בתביעה להחמרה, בכל שלב בחייו. 

 

התיישנות תביעה בהתאם לחוק הפיצויים

תביעה נגד חברת הביטוח לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לנפגע בתאונת הדרכים תתיישן בחלוף 7 שנים מיום אירוע התאונה או קרות הנזק. 

במקרים והנפגע הינו קטין, התביעה תתיישן 7 שנים לאחר שהגיע לגיל 18, קרי, בהגיעו לגיל 25.

מומלץ לא להשתהות זמן רב מדי לאחר התאונה, רצוי להגיש את התביעה לאחר שנזקו של הנפגע התגבש, מצבו הרפואי התייצב, ונראה כי לא תהיה בעתיד כל החמרה במצב הבריאותי ו/או הנפשי. 

חשוב לדעת כי מרוץ התיישנותה של התביעה נפסק רק עם הגשת התביעה לבית המשפט, ופניה אל חברת הביטוח אינה עוצרת את תקופת ההתיישנות.

לירן שוובר - עורכות דין וגישור